CategoriesBã Điều Công Nghệ Năng Lượng Than Đá

CHỌN LỰA NHIÊN LIỆU – KIỂU LÒ HƠI PHÙ HỢP

Khái quát về chọn lựa nhiên liệu và kiểu lò hơi

CategoriesBã Điều Công Nghệ Năng Lượng

Tận dụng nhiên liệu đốt bã vỏ hạt điều giảm tiêu hao điện tại Vicem Hà Tiên

Việc dùng bã vỏ hạt điều thay thế cho than trong nung luyện clinker ở Nhà máy Bình...

CategoriesBã Điều Công Nghệ Năng Lượng Than Đá

Lò hơi đa nhiên liệu tiết kiệm năng lượng

So với đốt bằng dầu FO, loại lò hơi đa nhiên liệu giảm 50% chi phí khi đốt bằng...