CategoriesBã Điều Công Nghệ Năng Lượng Than Đá

Vấn đề sử dụng nhiên liệu sinh khối cho các lò đốt công nghiệp

Nói đến lợi ích khi sử dụng nhiên liệu đốt sinh khối (Biomass) chắc có lẽ ai...

CategoriesBã Điều Công Nghệ Năng Lượng Than Đá

SINH KHỐI – NGUỒN NHIÊN LIỆU HẤP DẪN CHO LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP

I. KHÁI QUÁT VỀ NHIÊN LIỆU CHO LÒ HƠI CÔNG NGHIỆP Nhiên liệu sử dụng trong các...