CategoriesCông Nghệ Năng Lượng

Năng lượng sinh khối góp phần đảm bảo an ninh quốc gia

Năng lượng sinh khối là bước phát triển phù hợp, nhằm đa dạng hóa nguồn năng...

CategoriesCông Nghệ Năng Lượng

Năng lượng sinh khối là gì?

Sinh khối được chia làm 2 loại đó là sinh khối thực vật (Phytomass) và sinh khối...