CategoriesEnergy Technology

Năng lượng sinh khối là gì?

Sinh khối được chia làm 2 loại đó là sinh khối thực vật (Phytomass) và sinh khối động vật (Zoomass)

 
Sinh khối thực vật(Phytomass) là kết quả của quá trình quang hợp của thực vật nhờ vào ánh sáng mặt trời, một phần của ánh sáng sẽ chuyển đổi thành năng lượng hóa học trong thực vật giúp liên kết các nguyên tử thành phân tử carbonhydrate.

 

Sinh khối động vật (Zoomass) là những loài động vật ăn thực vật giúp chuyển hóa sinh khối của thực thành sinh khối của chính nó. Còn những loài động vật ăn động vật thì chuyển đổi sinh khối của con mồi thành sinh khối của chính nó.


Và đến khi những động vật và thực vật này chết đi, năng lượng tích tụ trong biomass của chúng vẫn còn và sẽ chuyển hóa thành năng lượng khi chúng phân hủy hoặc bị thiêu đốt hay qua những phương pháp xử lý để tạo ra năng lượng của con người .


Những năng lượng từ các phân tử cấu tạo nên thực vật và động vật thường xuyên được phá vỡ để giải phóng năng lượng để cung cấp chính cho chúng. Ví dụ như thực vật thường xuyên quang hợp, động vật thường xuyên thở và giải phóng khí CO2 và H2O.
 
Ngoài ra, động vật còn tiêu thụ thêm năng lượng và sinh khối từ thực vật nhưng năng lượng có trong cơ thể chúng lại thấp hơn năng lượng có từ thức ăn của chúng.
 
Nguồn chất thải của động vật được con người tận dụng bằng các phương pháp xử lý nhằm tạo ra năng lượng. Như vậy, năng lượng sinh khối bao gồm năng lượng sinh ra từ cả động vật và thực vật.
 
Nguồn: http://www.viresin.vn 
 
 
 
 
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *